Modelowanie hydrodynamiczne

Opracowujemy komputerowe modele hydrodynamiczne, opisujące zachodzące procesy oraz pracę systemu sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych dla wybranego obszaru lub całej zlewni (miasto lub kilka miast), w kanałach otwartych, zamkniętych, ciekach powierzchniowych oraz podziemnych przy przepływie grawitacyjnym lub ciśnieniowym.

Opracowanie modelu hydrodynamicznego wymaga zebrania informacji nt. sieci, więc przed przystąpieniem do prac z zakresu modelowania konieczne jest zbudowanie bazy danych z informacjami o sieci, czyli usług szeroko pojętego branżowego GIS'u (systemu informacji przestrzennej) na temat istniejącej jak i projektowanej infrastruktury.

Pracujemy na popularnych programach typu "open source" do modelowania tj. Epanet 2.0 i SWMM5 opracowanych przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (US EPA) oraz na oprogramowaniu firmy Bentley, tj. Bentley Water and Wastewater solution.

Zapraszamy do współpracy!