Nadzory budowlane nad inwestycjami

Dla naszych Klientów świadczymy usługi związane z nadzorowaniem realizacji inwestycji w następującym zakresie:

  • kierowania budową lub robotami budowlanymi z zakresu sieci i instalacji wodnych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
  • nadzoru inwestorskiego nad robotami z zakresu sieci i instalacji wodnych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
  • okresowej kontroli stanu technicznego budynków,
  • obsługi formalnej inwestycji w ramach obowiązków inwestora zastępczego.

Zapraszamy do współpracy!