Współpraca

Pracownie projektowe (przemysł):

BIPROMET S.A.
ul. Graniczna 29
40-956 Katowice
www.bipromet.com.pl

Hi-Tron Sp. z o.o.
ul. Strzelców Bytomskich 98
41-914 Bytom
www.hitron.pl

GRUPA  INŻBUD
44-200 Rybnik
ul. Drzymały 8
tel. 32 433 05 85
fax: 32 433 05 80

www.inz-bud.pl
info@inz-bud.pl

Pracownie projektowe architektoniczne:

Andrzej Krzysztof Barysz
tel.: +48 512 978 984
biuro@bau-barysz.pl

Pracownie projektowe infrastruktury drogowej:

JMK PROJEKT inż. Marcin Krawucki
ul. Pawła 17/12
41-708 Ruda Śląska
tel.: +48 664 923 889
www.jmkprojekt.pl

Pracownie usług geodezyjnych:

GEO-PROCES
Ul.Wolności 109/4
41-500 Chorzów
Tel. +48 784 355 311

www.geoproces.pl
b.babinski@geoproces.pl