Projektowanie

Wykonujemy kompleksowo projekty przetargowe, koncepcyjne, budowlane i wykonawcze instalacji technologicznych oraz instalacji i sieci sanitarnych:

  • gazów technologicznych – m.in. tlenu, sprężonego powietrza, próżni,
  • gazowych,
  • cieplnych,
  • pary i kondensatu,
  • płynów agresywnych chemicznie,
  • chłodniczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,
  • przeciwpożarowych tj. hydrantowych i tryskaczowych,
  • wodociągowych, kanalizacyjnych,
  • obiektów takich jak kotłownie, węzły cieplne, pompownie, stacje redukcyjno-pomiarowe.

Do projektowania i modelowania instalacji przemysłowych stosujemy programy komputerowe pozwalające na optymalizację działania instalacji oraz spełnienie wymogów narzucanych przez Dyrektywę PED, Warunki UDT, normę EN‑13480 i przepisy związane.

Zapraszamy do współpracy!